تبلیغات
موسیقی سنتی - پیام تسلیت استاد کیهان کلهر برای درگذشت استاد شهناز

پیام تسلیت استاد کیهان کلهر برای درگذشت استاد شهناز

 

نوع مطلب :اخبار موسیقی ،

نوشته شده توسط:مهدی

موسیقیمان تنهاست، تنها تر از همیشه،.. درست همان وقتی‌ که پدر می‌خواست و می‌خواهد,... بیشتر از همیشه. مگر نه اینکه پدر است که تا سایه‌اش، نفسش هست همه چیز هست و وقتی‌ نیست شیرازه‌ها آرام آرام از هم میپاشند.
...
یک یک میروند این بزرگان، پدران، این صاحبان موسیقی‌ و جایشان پرنشدنی،... خالی‌ همچنان. اما شهناز ... چیز دیگری بود. جناب جلیل شهناز که سالها بود لقب استاد(که در این دوره بسیار ارزان هم شده ) برایش کسر بود، چیز دیگری بود.
جناب شهناز در مرتبه ای که فقط خاص خودش بود قرار داشت، دارد. مرتبه ای که خودش با استعداد و کار و خلاقیت و ذوق سرشار آنرا به وجود آورده بود. مرتبه بالای تار، جای شهناز. مال اوست آنجا.. .


خداوندگار تار نخواسته و ندانسته معلم موسیقی‌ همه مان بود گرچه به ظاهر شاگردی نداشت. از فواصل و جمله بندی گرفته تا ذوق و حال و صد چیز دیگر، معیار بود. مرجع مان بود.... نوای تارش موسیقی‌ خلوت موسیقیدانان بود.
امشب حالی‌ به سه گاه و ابوعطا و شور و دشتی هم نمانده، دلشان برای استاد جلیل شهناز تنگ خواهد شد که هیچگاه کسی‌ از او خوشتر ننواختشان.

کیهان کلهر